startŚwiat
Nie, 16 sty 2022 08:16 | Czytany: 323x | Komentarzy: 0

ET I NOWA KOSMOLOGIA WEDŁUG STEVENA GREERA

     

Nasz znakomity kolega Przemek Mroczek napisał e-mail na pokład okrętu Nautilus.

 

Witam,

Pozwalam sobie na kontynuację informacji o działalności Dr S. Greera. Swego czasu przesłałem link do jego wypowiedzi, teraz wysyłam opracowany przeze mnie jego, moim zdaniem bardzo ciekawy i ważny tekst dotyczący, jak w tytule - "ET i Nowej Kosmologii". Dołączam zdjęcia do zilustrowania. Oczywiście przesyłam to z myślą o publikacji na portalu.

Serdecznie pozdrawiam,

Przemysław Mroczek

 

ET I NOWA KOSMOLOGIA WG STEVENA GREERA


Dr Steven Macon Greer jest uznanym amerykańskim ufologiem, który założył Centrum Badań Inteligencji Pozaziemskiej (CSETI) oraz Projekt Ujawniania (Disclosure Project), który ma na celu ujawnienie rzekomych tajnych informacji o UFO.

Greer założył CSETI w 1990 r., aby stworzyć dyplomatyczną i opartą na badaniach inicjatywę kontaktowania się z pozaziemskimi cywilizacjami. Oficjalne oświadczenia dotyczące jego intencji obejmowały również nową kategorię spotkań pozaziemskich, a mianowicie CE-5 lub „bliskie spotkania piątego stopnia”. Zostało to zdefiniowane przez Greera jako inicjowany przez człowieka kontakt i/lub komunikacja z życiem pozaziemskim. CSETI twierdzi, że ma ponad 3000 potwierdzonych raportów o obserwacjach UFO przez pilotów i ponad 4000 dowodów na to, co opisują jako ślady lądowania. Organizacja wykorzystuje „zespoły śledcze ds. szybkiej mobilizacji” w celu jak najszybszego dotarcia do miejsc lądowania. CSETI zdefiniowało protokół dla inicjowanego przez człowieka kontaktu z UFO za pomocą świadomości.


W 1993 roku Greer założył Projekt Ujawniania, którego celem jest publiczne ujawnienie rzekomej wiedzy rządu na temat UFO, inteligencji pozaziemskiej oraz zaawansowanych systemów energetycznych i napędowych. Projekt ujawnienia został założony w celu udzielenia amnestii rządowym informatorom, którzy chcą naruszyć swoje przysięgi bezpieczeństwa poprzez dzielenie się poufną wiedzą na temat UFO.

Greer jest autorem kilku książek dotyczących UFO (m.in. Ukryta prawda, zakazana wiedza”), oraz producentem filmów dokumentalnych. W 2013 roku był współproducentem „Syriusza”, filmu dokumentalnego szczegółowo opisującego jego pracę i hipotezy dotyczące życia pozaziemskiego, rządowego tuszowania i bliskich spotkań piątego stopnia. „Film miał premierę 22 kwietnia 2013 roku w Los Angeles i zawiera wywiady z byłymi urzędnikami rządowymi i wojskowymi.
W 2017 roku ukazał się kolejny film dokumentalny „Unacknowledged” z udziałem Greera. Następny - “Close Encounters of the Fifth Kind: Contact has Begun” miał premierę w kwietniu 2020 roku.
“ET I Nowa Kosmologia” to tekst napisany przez Greera na początku lat 90., w którym w skrócie przedstawił swoją koncepcję Wszechświata.

ET i NOWA KOSMOLOGIA
Wszechświat tętni inteligentnym życiem. W rzeczywistości sam wszechświat jest inteligentny i żywy. Wielość życia we wszechświecie, mimo że jest różnorodna, jest w istocie osobliwością; poza podziałem istnieje w stanie zjednoczenia, cudownej, świadomej Jedności. Wszystko, co istnieje, istnieje w swojej prawdziwej naturze jako czysty, niezróżnicowany, wieczny Umysł. A jednak ze świadomości tego, co jest względne, odnajdujemy wewnętrzne i zewnętrzne, umysł i ciało, dobro i zło, jedność i oddzielenie. Prawda często rodzi się z kontemplacji tych paradoksów; obie perspektywy są prawdziwe, ale zależą od poziomu świadomości obserwatora.

Kiedy zastanawiamy się nad wszechświatem i nową kosmologią, która wyjaśnia istnienie zaawansowanych, nieludzkich form życia, lekcja paradoksu będzie nas nieustannie odwiedzać. Ale jeśli spojrzymy uważnie okiem jedności, być może kosmos przedstawi kilka ze swoich tajemnic.

Kosmologiczny zamęt. Ten termin najlepiej opisuje to, co dzieje się, gdy XXI-wieczni ludzie stają w obliczu istnienia zaawansowanych pozaziemskich form życia. Istoty te nie tylko nie są ludźmi, ale posiadają technologie, które z natury są dla nas zagadkowe. Jest mało prawdopodobne, aby ludzie zdolni do podróży międzygwiazdowych użyli do komunikacji sygnałów mikrofalowych lub paliw kopalnych lub jądrowych do napędu. Ponieważ hologram lub laser wydawałby się człowiekowi magiczny 200 lat temu, potrzebna będzie duża miara naukowej i kosmologicznej pokory i cierpliwości, abyśmy zaczęli rozumieć te cywilizacje, ich technologię i, co najważniejsze, lekcje dotyczące natury rzeczywistość, której możemy się od nich nauczyć. Co więcej, współistnienie nieliniowego, nielokalnego i transcendentalnego wszechświata z tak zwanym „wszechświatem fizycznym'' musi być uwzględnione nie tylko w naszym ogólnym rozumieniu kosmologii, ale w szczególności przejawów zaawansowanych istot pozaziemskich. .

Biologiczne formy życia, my i istoty pozaziemskie, posiadają zarówno umysł, jak i ciało, każdy z nas manifestuje rzeczywistość, która jest zarówno fizyczna, jak i duchowa, liniowa i nielokalna, ustalona w czasie i przestrzeni, a jednocześnie transcendentna. A co się dzieje, gdy nauka i technologia znajdują punkt komunikacji między twardym fizycznym a jednoczącym stanem umysłu? Byłoby to naprawdę dezorientujące zarówno dla współczesnego fizyka, jak i dla filozofa czy teologa. Taki kwantowy skok w zrozumieniu wszechświata doprowadziłby bowiem do ścisłego związku oddzielnie utrzymywanych domen nauki i duchowości, umysłu i materii, ciała i ducha.

Kiedy weźmiesz pod uwagę tę kłopotliwą sytuację, czy zaakceptujesz istnienie niefizycznych inteligentnych istot, które nie posiadają fizycznego ciała, są jednak inteligentne, czujące i do pewnego stopnia zdolne do interakcji z biologicznymi ludźmi i biologicznymi istotami pozaziemskimi. W kulturze popularnej istnieje tendencja do odrzucania takich istot jako wytworów wyobraźni, do przynależności do prymitywnego systemu wierzeń lub do zrzucania wszystkich takich istot, czy to ludzkich, pozaziemskich, czy też czysto niebiologicznych, w prawdziwy zbiór niezróżnicowanych „bytów''.

Jest oczywiste, że ryzyko głębokiego kosmologicznego zamieszania rośnie wykładniczo, gdy rozważa się wielość inteligentnych form życia. Aby zrozumieć otaczający nas wszechświat, potrzebna jest nowa kosmologia.

W cywilnej społeczności UFO istnieje wiele nieporozumień co do natury obiektów i form życia, które poruszają się w naszej rzeczywistości czasowo-przestrzennej. Z jednej strony znajdujemy niepodważalne przejawy fizyczne, takie jak rozbity statek kosmiczny, odczyty radarów, zweryfikowane zdjęcia i taśmy wideo, próbki metalu oraz pozaziemskie biologiczne formy życia „z krwi i kości”. Jednak z drugiej strony znajdujemy wiele opisów nieliniowych przejawów tych samych obiektów i istot: komunikacja telepatyczna, świadome sny, interakcje umysł-materia, zdalne widzenie, bilokacja, lewitacja i inne. Żaden obiektywny badacz zjawiska pozaziemskiego nie może zignorować tych licznych i powszechnych przejawów. Jednak nasza akceptacja tych przejawów naprawdę wymaga ponownego przemyślenia całego naszego rozumienia „rzeczywistości”.

Niektóre z zaawansowanych technologii i możliwości cywilizacji pozaziemskich, zwłaszcza te, które łączą się z umysłem i myślą, mogą pojawiać się w sposób bardzo podobny do tak zwanych istot „astralnych” lub duchowych. W rzeczywistości manifestacje mogą być tak podobne, że wielu może powiedzieć, że objawiające się istoty są jednym i tym samym. Nie jest to prawda. Nie wszystko, co się świeci, jest złotem, a podobieństwo przejawów nie jest równoznaczne z identycznością pochodzenia.
Dodajmy do tego wszystko fakt, że niektórzy adepci ludzie mogą przejawiać zdolności, które są niezwykle podobne zarówno do istot pozaziemskich, jak i „astralnych”.

Na koniec dodajmy do tego wszystkiego jeszcze jeden czynnik. Tajne wojskowe i paramilitarne grupy ludzi, które rozwinęły zarówno technologie, jak i wrodzone zdolności umysłowe zbliżone do cywilizacji pozaziemskich i niebiologicznych istot duchowych.

Wszechświat to duże, złożone miejsce. Ale nie musi to być zbyt trudne do zrozumienia. Jego zrozumienie jest wspomagane przez wykorzystanie najpierw kilku prostych zasad i pojęć. Zadanie to przypomina starożytne powiedzenie sufi: „wiedza to pojedynczy punkt, ale głupcy go pomnożyli”!


GŁÓWNE ZASADY NOWEJ KOSMOLOGII
• Liniowa, względna rzeczywistość i nielokalna, nieliniowa rzeczywistość istnieją jednocześnie jako Rzeczywistość. Ich postrzeganie i rozumienie jest całkowicie zależne od poziomu świadomości obserwatora. Nawet materia fizyczna ma aspekt swojej natury, który jest nielokalny, transcendentny i świadomy.
• Świadome, inteligentne formy życia biologicznego, czy to na Ziemi, czy z jakiejś innej planety, mają zarówno rzeczywistość fizyczną, jak i duchową. Czysty umysł, czyli nieograniczona świadomość, jest wrodzona wszystkim takim formom życia. Jest to najwyższy wspólny mianownik, który łączy całe życie.
• Istoty, które nie mają ciał biologicznych (tak zwane istoty astralne lub duchowe) są również świadomymi, inteligentnymi istotami i jako takie mogą wchodzić w interakcje z innymi świadomymi formami życia, zarówno biologicznymi, jak i innymi. W rzadkich przypadkach mogą nawet wywołać fizyczną manifestację. Ponownie, najwyższym wspólnym mianownikiem łączącym te istoty z innymi formami życia jest nieograniczona świadomość, czyli nielokalny umysł.
• Wszechświat składa się zarówno z liniowych, jak i nieliniowych lub transcendentnych aspektów, które, choć wydają się paradoksalne, istnieją jednocześnie w każdym punkcie czasu / przestrzeni i nieczasu / przestrzeni. Z tego punktu widzenia, każdy punkt w czasie i przestrzeni istnieje w każdym innym punkcie w czasie i przestrzeni, poprzez jakość nielokalności.
• Koncepcja Boga, czyli Uniwersalnej, Wszechwiedzącej Istoty, zostaje wzmocniona i powiększona, a nie pomniejszona, dzięki rozpoznaniu ogromnej wielości, nieskończonej różnorodności i nieograniczonego zakresu życia w kosmosie.
Jak więc faktycznie manifestuje się inteligentne życie we wszechświecie? Pamiętając o powyższych koncepcjach, przyjrzyjmy się tej różnorodności życia i temu, jak postrzegają je nasze wewnętrzne i zewnętrzne zmysły.

KATEGORIE INTELIGENTNYCH FORM ŻYCIA
BIOLOGICZNE: RODZAJE
• Ludzie - inteligentna, wyższa forma życia istniejąca początkowo w ciele biologicznym i pochodząca z Ziemi.
• Pozaziemskie formy życia - inteligentne, wyższe formy życia istniejące początkowo w ciele biologicznym i rodzime dla różnych planet innych niż Ziemia.
• Planetarne formy życia - nieantropomorficzne inteligentne istoty utożsamiane z całym ciałem planetarnym; na przykład Ziemia jako Gaja. Uważa się, że także inne ciała planetarne, słoneczne i galaktyczne są indywidualnymi organizmami świadomymi.
• Inne biologiczne formy życia - na Ziemi walenie są wysoce inteligentne, ale nie są ludźmi; teoretycznie inne planety mogą mieć następstwa.

BIOLOGICZNE: MANIFESTACJE / PREZENTACJE
(Ta lista opisuje, w jaki sposób biologiczne inteligentne formy życia mogą prezentować się lub być postrzegane zarówno przez zmysły wewnętrzne, jak i zewnętrzne)
• Fizycznie - W fizycznej postaci ciała, ze statkiem kosmicznym lub bez
• Technologicznie - poprzez radio, telewizję i zaawansowaną technologię ET obejmującą technologiczny interfejs z myślą / umysłem
• Mentalnie - poprzez telepatię, świadome sny lub inny bezpośredni interfejs umysłu
• Projekcja ciała astralnego - Przedstawienie człowieka, ET lub innej biologicznej formy życia w jej subtelnym, niebiologicznym komponencie, które może być postrzegane przez inną biologiczną formę życia w stanie czuwania lub snu.
• Prezentacja ciała przyczynowego lub ciała myślowego - postrzeganie innego biologicznego myślokształtu w jego najbardziej subtelnym indywidualnym aspekcie, esencji myślowej „ciała”, która może być rzutowana bez biologicznych lub astralnych komponentów ciała.
• Czysty Umysł / Jeden Umysł - Ostateczny stan jedności. Każda świadoma forma życia jest istotą nielokalną, czystą, nieograniczoną umysłem i może być tak postrzegana.

RODZAJE DOŚWIADCZEŃ I UMIEJĘTNOŚCI BIOLOGICZNYCH FORM ŻYCIA:
• Zmysły fizyczne - wzrok, słuch, węch, dotyk, smak
• Możliwości fizyczne - ruch / ruch itp. Z technologią / bez niej
• Zdolności umysłowe (tradycyjne) - myślenie, wyobrażenia, kreatywność, wizualizacja, pamięć, percepcja sensoryczna i rozpoznawanie, inne.
Nielokalne zdolności umysłowe (nietradycyjne) - obejmują rozpoznanie i wykorzystanie nielokalnych aspektów zarówno umysłu, jak i materii:
• Telepatia - zdolność do wysyłania i / lub odbierania myśli od jednej istoty do drugiej.
• Prekognicja - zdolność każdej inteligentnej wyższej formy życia zdolnej do bycia świadomym świadomości, aby uzyskać dostęp poprzez nielokalne, prawdopodobne zdarzenia w przyszłości.
• „Postcognition” - zdolność postrzegania za pośrednictwem nielokalnego umysłu odległych wydarzeń z przeszłości, których osoba postrzegająca nie doświadczyła osobiście. Umysł nielokalny może uzyskać dostęp zarówno do przeszłych, jak i przyszłych punktów w liniowym kontinuum czasu / przestrzeni.
• Zdalne widzenie (lub teledetekcja) - tutaj zdefiniowane jako zdolność widzenia za pośrednictwem nielokalnego, nieograniczonego umysłu, odległych wydarzeń w przestrzeni, w czasie rzeczywistym, w przeszłości lub w przyszłości.
• Zdolności w stanie snu - zdolność do doświadczania snów prekognitywnych, poznawczych, widzenia na odległość i świadomego śnienia w stanie snu.
• Percepcja niebieska - zdolność postrzegania aspektów fizycznych obiektów.
• Telekineza - zdolność do przemieszczania obiektu w obserwowalnej przestrzeni poprzez interfejs pomiędzy subtelnym, nielokalnym umysłem a porównywalnym aspektem obiektu.
• Teleportacja - zdolność do przemieszczania lub manifestowania obiektu na znaczną odległość za pośrednictwem nielokalnego umysłu i nielokalnego aspektu materii, co neguje liniowy aspekt przestrzeni.
• Transmutacja (nietechnologiczna) - zdolność do przekształcenia jednego materialnego obiektu w inny element lub obiekt przy użyciu subtelnego interfejsu umysłu i nielokalnej materii.
• Bilokacja - zdolność do manifestowania ciała lub przedmiotu w dwóch lub więcej punktach jednocześnie w czasoprzestrzeni. (Przykład - pojawianie się i postrzeganie w dwóch lub więcej miejscach w tym samym czasie). Pokrewna umiejętność - Bi-timing - zdolność pojawiania się w tej samej przestrzeni w więcej niż jednym punkcie w czasie (tzw. Podróż w czasie).
• Materializacja / dematerializacja (nietechnologiczna) - zdolność formy życia do zamanifestowania lub niezamanifestowania obiektu materialnego za pomocą interfejsu umysł / materia.
• Doświadczenie poza ciałem / projekcja astralna - zdolność do dowolnej projekcji subtelnego ciała astralnego lub świetlistego do punktu w czasie i przestrzeni poza ciałem biologicznym.
• Doświadczenie bliskie śmierci - przejściowe oddzielenie ciała subtelnego lub astralnego od fizycznego ciała biologicznego z powodu choroby lub urazu ciała. Może obejmować percepcję tak zwanego następnego świata lub subtelnych aspektów kosmosu, zwykle astralnych, ale zaawansowane percepcje mogą obejmować przyczynową lub czystą sferę myśli.
I WIELE INNYCH…
Zauważ, że wszystkie powyższe zdolności są z natury możliwe zarówno w ludzkich, jak i pozaziemskich formach życia. Ważne jest również, aby pamiętać, że każdą z tych zdolności można osiągnąć poprzez materialne, technologiczne ulepszenie wrodzonych zdolności umysłowych lub całkowicie osiągnąć wyłącznie dzięki postępowi technologicznemu.


NIEBIOLOGICZNE INTELIGENTNE FORMY ŻYCIA
Dodatkową złożonością wszechświata jest istnienie sfer, wymiarów i aspektów kosmosu, które są całkowicie nieliniowe i niematerialne, jak go obecnie definiujemy, w rzeczywistości bardziej rozległe i złożone niż fizyczny wszechświat materialny. Żadna kosmologia nie może być kompletna bez próby wstępnej oceny jej podstawowych cech i przejawów. Ponieważ ten aspekt kosmosu może wchodzić w interakcje z fizycznym zarówno dla ludzi, jak i istot pozaziemskich, którzy żyją w ciałach biologicznych, ważne jest, abyśmy go rozważali i wyjaśnili, jak może przypominać i różnić się od różnych przejawów biologicznych form życia, jak omówiono. powyżej.

RODZAJE NIEBIOLOGICZNYCH INTELIGENTNYCH FORM ŻYCIA
Istoty astralne lub świetlne
• pochodzenia ziemskiego, czyli zmarłych wcześniej biologicznych ludzi pochodzenia nieziemskiego, albo martwe formy życia pozaziemskiego,
• lub te pochodzące ze sfery przyczynowej lub astralnej.
• Istoty przyczynowe lub myślowe (istniejące głównie jako „ciała myślowe”)
pochodzenia ziemskiego (zmarli ludzie biologiczni)
• pochodzenia nieziemskiego (uprzednio biologiczne istoty pozaziemskie lub które
pochodzą ze sfery przyczynowej lub astralnej)
Należy zauważyć, że istoty niebiologiczne wszystkich powyższych typów mogą pojawiać się biologicznym formom życia w stanie czuwania, w snach, w stanach medytacji itp. Istoty, byty te mogą być znane z tej częściowej listy jako:
• Duchy
• Przewodnicy duchowi lub aniołowie
• Archaniołowie
• Wniebowstąpione oświecone istoty (awatary, prorocy - Chrystus, Kryszna, inni)
• Planetarne duchy natury (znane jako dewy w wedyjskiej i innych tradycjach)
•  Dusze zwierząt
• i innych, których nie da się wymienić

RODZAJE DOŚWIADCZEŃ I UMIEJĘTNOŚCI NIEBIOLOGICZNYCH FORM ŻYCIA
Zasadniczo wszystko, co wymieniono w Biologicznych formach życia, i być może inne, takie jak materializacje i aktywność poltergeist, odnosi się do Niebiologicznych form życia, z wyjątkiem tego, że rzadziej stykają się ze światem materii, ponieważ istnieją w domenach niematerialnych. Analizując mnogość możliwych doświadczeń, jakie mogą mieć ludzie, ważne jest, aby mieć dostatecznie szerokie rozumienie kosmologii, aby pojąć różnorodność kosmosu. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie odróżnić anomalnej manifestacji technologii pozaziemskiej od niezwykłej astralnej lub przyczynowej manifestacji kosmosu.

JABŁKA, POMARAŃCZE I GWIAZDA
Powyższe jest po prostu przeglądem, który prowadzi nas do naszego głównego celu - pozaziemskiej obecności. Wszechświat wypełniony zarówno biologicznymi, jak i niebiologicznymi inteligentnymi gatunkami stanowi szczególne wyzwanie dla każdego, kto próbuje zrozumieć pozaziemskie ludy obecnie odwiedzające Ziemię, ze względu na obszary fenomenologicznego nakładania się całkiem różnych typów istot. Czy hologram przedstawiający osobę nie zostałby zinterpretowany przez XVII-wiecznego człowieka jako ducha? A co z prostą latarką? Absolutna magia!

Między innymi z tego powodu w kwestii ET / UFO dominuje kryzys kosmologiczny. Pomogły temu celowe programy dezinformacji i wojny psychologicznej niektórych tajnych grup (więcej o tym później). Rezultatem było połączenie jabłek, pomarańczy i gwiezdnego pyłu - nazywając je wszystkie jedną rzeczą. Przypomina nam się film „Bogowie muszą być szaleni”, w którym mały samolot zrzuca butelkę coli nad odległy, prymitywny obszar Afryki, gdzie staje się przedmiotem wielkiej tajemnicy, konfliktu, nadprzyrodzonego znaczenia i mocy dla rdzennych mieszkańców. Chociaż film jest komedią, zawiera ważną, trafną wiadomość: czy zachowujemy się teraz jak poszukiwacze butelki po coli?

Na przykład, obserwatorzy zjawiska ET / UFO mogą dojść do wniosku, że pozaziemskie statki kosmiczne w rzeczywistości wcale nie są fizyczne ani materialne, ponieważ czasami mogą po prostu „zniknąć”. Magiczny? Międzywymiarowe? A może technologia pozaziemska po prostu pozwala statkowi przejść od zawisu do prędkości powyżej prędkości światła w jednym chwilowym przyspieszeniu kwantowym? Ścieżki nerwowe ludzkiego oka nie są w stanie śledzić przyspieszenia o takiej wielkości, więc obiekt wydaje się po prostu znikać.

Do tego kosmologicznego zamieszania przyczyniają się trzy główne czynniki. Po pierwsze, wrodzona natura zaawansowanej technologii pozaziemskiej jest tak zaawansowana, że wydaje się raczej „nadprzyrodzona” niż tylko super technologiczna. Z tego powodu (i dobrej staroświeckiej arogancji naukowej) nawet rygorystyczni naukowcy są skłonni odrzucić pewne aspekty zjawiska pozaziemskiego z ręki lub uważać je za nierealne, nadprzyrodzone lub przesądne.


Rozważmy rozwój technologii wspomaganej świadomością (CAT). Na przykład, zamiast używać klawiszy do wprowadzania danych na komputerze, można po prostu pomyśleć o poleceniu. Komputer został zaprogramowany do rozpoznawania i akceptowania sygnatury myśli. Wielu świadków widziało istoty pozaziemskie robiące to właśnie na pokładzie statku kosmicznego. Niemożliwe? Magia? Nonsens? Bądź ostrożny! Jak najbardziej ludzki naukowiec z UNLV, Dean Radin, pracuje nad tak zwanym „przełącznikiem psychicznym”, który jest dokładnie tym, co opisano powyżej. Jak daleko na tej ścieżce mogą być zaawansowane istoty pozaziemskie?

Drugą stroną jest świadomość wspomagana technologią (TAC). Tutaj wyspecjalizowane maszyny wspomagają funkcje umysłu, myśli lub świadomości. Podstawowym przykładem są tony Hemisynch Instytutu Monroe, zaprojektowane w celu wspomagania rozwoju głębokich stanów relaksacji, ekspansji i ostatecznie podwyższonych mocy i zdolności. Bardziej zaawansowaną aplikacją, choć dziwaczną dla współczesnych naukowców, jest zdolność ET do używania pewnych technologii do komunikowania się między sobą i z ludźmi telepatycznie. Opisują to dosłownie setki przypadków od różnych i wiarygodnych ludzi z całego świata.
W przypadku cywilizacji pozaziemskich umiejętność porozumiewania się z prędkością przekraczającą prędkość światła staje się podstawową technologią. Cytując Moody Blues, „myślenie jest najlepszym sposobem podróżowania”. Dlaczego? Ponieważ jest natychmiastowy. Nie powinno więc dziwić, że ludzie podróżujący po gwiazdach rozwinęliby komunikację myślową, a nie fale radiowe. Jest wiele przypadków świadków, którzy widzieli statek kosmiczny i myślą coś w stylu: „Och, chciałbym, żeby to coś wróciło, abym mógł lepiej się przyjrzeć!”. Nagle statek zmienia kierunek i podlatuje bezpośrednio do osoby. Wysoka dokładność takiej dwustronnej wymiany wskazywałaby, że te statki i ich mieszkańcy posiadają technologię, która rzeczywiście łączy się z ich myślami i myślami innych form życia.

TAC może być również wykorzystywany przez istoty pozaziemskie do teleportacji, telekinezy, zdalnego widzenia, a nawet wyższych stanów świadomości. Gdy związek między umysłem a materią oraz umysłem i przestrzenią / czasem zostanie jasno zrozumiany, potencjalne zastosowania są prawie nieograniczone i zdumiewają wyobraźnię.
Powód, dla którego kwestia zaawansowanej technologii pozaziemskiej jest ważny w tej dyskusji na temat kosmologicznego zamętu, musi być do tej pory oczywisty. Bardzo zaawansowane technologie pozaziemskich cywilizacji mogą wydawać się podobne lub identyczne z innymi tzw. zjawiskami paranormalnymi. Odróżnienie jednego od drugiego wymaga wnikliwości, wiedzy, cierpliwości, a przede wszystkim doświadczenia.

Na przykład, ludzie z „klasycznymi doświadczeniami uprowadzeń przez pozaziemskie osoby”, którzy przechodzą regresję hipnotyczną, mogą podświadomie wypełniać szczegóły, szczególnie po to, aby zadowolić hipnotyzera z silną tendencją do odzyskania rzekomych wspomnień uprowadzeń przez pozaziemskie osoby. A więc - czy to prawda, czy to Memorex? Należy zachować wielką ostrożność, mając do czynienia z ludzkim umysłem, w przeciwnym razie pomylimy te aspekty nowej kosmologii, które mają wyraźne obszary nakładania się, takie jak niebiologiczne inteligentne formy życia, ludzie i istoty pozaziemskie.
UFOlog może dojść do fałszywego wniosku, że osoba, która doświadcza ducha lub istoty astralnej prawie jak hologram na jawie, śnie lub w stanie medytacji, została odwiedzona przez istotę pozaziemską. Ale poczekaj. Bardziej holistyczna kosmologia, jak nakreślono powyżej, pozwoliłaby nam wziąć pod uwagę, że mógł to być przewodnik duchowy, anioł, inny żyjący człowiek, który przenosi swoje ciało astralne do sypialni, zmarły krewny, halucynacja hipnogeniczna lub technologiczna lub mentalna projekcja istoty pozaziemskiej do pokoju.

Chodzi o to, że jeśli nie znasz lub nie akceptujesz różnorodności możliwości, jest bardzo prawdopodobne, że źle zinterpretujesz to zjawisko. Podobnie, wiele osób doświadcza niezliczonych niezwykłych zjawisk (PLURAL), ale będą one traktowane jako tylko jedno zjawisko (SINGULAR). Rezultatem jest mieszanie jabłek, pomarańczy i pyłu gwiezdnego. Przyjęcie i zrozumienie prawdziwie holistycznej kosmologii znacznie pomoże nam uniknąć tego zamieszania. Ale nawet wtedy, ponieważ istnieją obszary, które głęboko się pokrywają, w których jedno zjawisko będzie naśladować inne, wymagana jest ogromna troska i wielokrotne dojrzałe doświadczenie, zanim możliwe będzie wyraźne rozeznanie.

W przeciwnym razie, jak odróżnimy ducha będącego zaawansowaną interakcją umysł / materia wywołaną technologią pozaziemską? A może, jeśli o to chodzi, z ludzkiej technologii i doświadczeń?
I to prowadzi nas do trzeciego czynnika przyczyniającego się do kosmologicznego zamętu: ukrytych programów ludzkich, których celem jest zmylenie, i oszukanie społeczeństwa w kwestii pozaziemskiej.

Należy pamiętać, że ukryte ludzkie próby zaprojektowania technologii pozaziemskiej trwają od ponad 65 lat i poczyniono więcej niż niewielki postęp. Ponadto niektóre tajne komórki w agencjach wojskowych i wywiadowczych pracowały nad technikami elektronicznymi i psychicznymi, które są wysoce inwazyjne, bardzo specyficzne i efektywne operacyjnie. Te technologie są znacznie bardziej zaawansowane, niż większość ludzi może sobie wyobrazić. Istnieją rzeczywiste możliwości celowego naśladowania pozaziemskiej technologii i wydarzeń w celu dezinformacji.
Zostaliśmy poinformowani przez zaufanych wojskowych na temat „nieśmiercionośnej obrony” i dziedzin pokrewnych. Potwierdzili nam, że istnieją technologie psychoelektroniczne, gotowe do użycia, które mogą być skierowane do osoby lub grupy i zdalnie zmusić ich do osobistej rozmowy z ich osobistym Bogiem.


WNIOSKI
To jest pobudka. Proste podejście polegające na braniu wszystkich anomalnych doświadczeń na wartość nominalną jest nie tylko nienaukowe, ale jest też niezmiernie niebezpieczne. Istnieją technologie, które mogą wywoływać osobiste i zbiorowe doświadczenia, które wydają się być związane z ET / UFO, ale które są w rzeczywistości całkowicie ludzkie. Podobnie jak poprzednie eksperymenty z plutonem na ludziach i testy zwalczania zarazków na cywilach, te „eksperymenty” są prawdziwymi, czarnobudżetowymi działaniami, które były rozwijane i udoskonalane w ciągu ostatnich 40-50 lat. Istnieją technologie elektroniczne i implantologiczne, wszystkie ludzkie, które mogą wywołać bardzo przekonujące zdarzenie „uprowadzenia”. Skupisko doświadczeń uprowadzeń wokół obiektów wojskowych oraz obecność nieoznakowanych, czarnych helikopterów w pobliżu tak zwanych miejsc uprowadzeń nie jest przypadkiem.

Opinia publiczna została wprowadzona w błąd, a cywilna społeczność badaczy UFO stała się ofiarą tych specjalnych projektów mających na celu oszukanie, wprowadzenie w błąd, a przede wszystkim dezinformację opinii publicznej na temat pozaziemskich tematów. Poprawka „porywaczy ciał” dotycząca pozaziemskiej obecności jest podyktowana złożonym planem przekonania opinii publicznej, że istnieje „… obce zagrożenie, z którym wszyscy musimy się zjednoczyć i walczyć…”
Niech cię to nie zwiedzie. Przyszłość życia na Ziemi i nasz wyłaniający się związek z cywilizacjami pozaziemskimi mogą zależeć od tego, czy nasze oczy są otwarte.

Nie można lekceważyć znaczenia ukrytych ludzkich działań dla kosmologicznego zamętu. Ludzka świadomość na temat istot pozaziemskich została zmanipulowana, grana jak harfa, przez tych, którzy ukryli prawdziwe złoto pod górą złota głupców. Wydarzenia, które wyglądają, odczuwają i brzmią jak pozaziemskie, mogą w rzeczywistości być częścią oszustwa o bardzo ludzkim pochodzeniu. A jeśli przynajmniej nie weźmiemy pod uwagę roli tajnych programów dezinformacyjnych na naszej liście opcji kosmologicznych, będziemy skazani na błędną identyfikację i błędną interpretację wielu z tych wydarzeń.
Czynnik ludzki, który przyczynia się do kosmologicznego zamętu, nie jest ograniczony przez tajne działania. Istnieje szereg błędnych wyobrażeń, halucynacji, złudzeń, syndromów fałszywej pamięci, mistyfikacji, naukowej arogancji i ogólnego ludzkiego egotyzmu. Wszystko to przyczynia się do zbiorowej kosmologicznej niestrawności, która pilnie potrzebuje lekarstwa. A uznanie problemu jest pierwszym krokiem do wyzdrowienia.

Cywilizacje pozaziemskie. Ludzie. Niebiologiczne formy życia. Kosmos to złożone, różnorodne i fascynujące miejsce. Lub nie-miejsce? Ostatecznie edukacja, a przede wszystkim doświadczenie, poprowadzi nas w tej podróży. Bo jeśli mamy płynąć po tym ogromnym oceanie, potrzebujemy najpierw steru, kompasu i kilku podróży wzdłuż bliskiej linii brzegowej.

Musimy zjednoczyć się, aby zebrać naszą wiedzę i doświadczenie, iż odwagą i determinacją wypłynąć najpierw wzdłuż linii brzegowej, następnie dalej od brzegu, a następnie w rozległy i nieograniczony ocean przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej. Nie jesteśmy bowiem na końcu czasu ani historii, ale raczej stoimy na progu nieograniczonych możliwości, w czasie, w którym wszystko, o czym możemy razem marzyć, nadejdzie.

/tekst: Przemysław Mroczek/     

Komentarze (0)
Nie ma jeszcze komentarzy do tej treści.
* Informujemy, iż treści zamieszczane w komentarzach, lub innych rubrykach, w których internauta może dodać swój wpis nie są stanowiskiem Fundacji Nautilus i nie stanowią one odzwierciedlenia naszych poglądów, upodobań bądź sympatii. Fundacja Nautilus nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników.

Nick / imię i nazwisko

Email

Treść komentarza:

Zabezpieczenie przeciw-spamowe

Ilość UFO na obrazie
* Publikując komentarz oświadczasz, iż zapoznałeś się oraz akceptujesz regulamin naszej strony.

poprzednie wiadomości:

Świat

Nie, 26 gru 2021 17:59

CZY W 2022 NASTĄPI PRZEŁOM W BADANIU ZJAWISKA UFO?

Od kilku tygodni w światowych mediach znowu pojawiają się krótkie wzmianki o zjawisku UFO. Wszystko za sprawą wypowiedzi niejakiego Ryana Sprague, który należy do organizacji UAPx zajmującej się badaniem tego fenomenu. Jego zdaniem w 2022 roku zostanie opublikowana ogromna liczba kolejnych materiałów z Niezidentyfikowanymi Obiektami Latającymi, w tym – uwaga! – dowód na prawdziwość UFO. czytaj dalej

Pt, 24 gru 2021 05:45

WIELKA BRYTANIA: 21 PAŹDZIERNIKA DWÓJKA DZIECI OBSERWOWAŁA DZIWNY OBIEKT W KSZTAŁCIE TUBY

Obiekt był widoczny gołym okiem. Przypominał tubę, która powoli przesuwała się po niebie. Widoczne były na nich także jakieś kolorowe światła. Świadkami dziwnej manifestacji była dwójka braci. Wykonali zdjęcia tego obiektu i przedstawili w mediach społecznościowych - o sprawie napisał dziennik "The Sun". czytaj dalej

Pon, 20 gru 2021 03:56

ROSJA: PILOCI SAMOLOTU ZAREJESTROWALI OBIEKT UFO

Piloci samolotu lecącego z Uralu do Soczi na swojej trasie zarejestrował niezidentyfikowany obiekt latający czyli UFO. Samolot pasażerski odbywający rejs z Jekaterynburga do Soczi zmienił trasę, "unikając zderzenia z niezidentyfikowanym obiektem" - przekazał w niedzielę Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. Nie podał szczegółów dotyczących tej sprawy. czytaj dalej

Śr, 15 gru 2021 19:50

PILOCI ZAREJESTROWALI PRZELOT FORMACJI UFO W POBLIŻU HONG KONGU

Cały świat obiegło nagranie zadziwiającej manifestacji jasnych punktów, które nagrała załoga amerykańskiego samolotu wojskowego 24 listopada 2021 nad Morzem Południowochińskim w pobliżu Hong Kongu. Obiekty pojawiały się i znikały tworząc zadziwiający spektakl. czytaj dalej

Pt, 10 gru 2021 17:27

INCYDENT Z UFO W KECKSBURGU: MINĘŁO 56 LAT

9 grudnia 1965 roku ognista kula rozbłysła na niebie nad północno-wschodnią częścią Ameryki Północnej i została zauważona z tak odległych miejsc jak Indiana, Nowy Jork, Wirginia i Ontario. Obiekt zwolnił i lśniąc rozbił się (lub jak wielu świadków twierdzi – wylądował!) w lesie w Kecksburgu. czytaj dalej

Sob, 4 gru 2021 09:22

NIEZWYKŁY PRZELOT UFO ZAREJESTROWANY NAD LOTNISKIEM W KOLUMBII

Obiekt z oszałamiającą prędkością przelatuje pod lądującym samolotem w Kolumbii. Film został pokazany w kilku stacjach telewizyjnych i stało się o nim głośno w środowisku pasjonatów Niezidentyfikowanych Obiektów Latających. Tego typu manifestacje nazywamy „super-szybkimi przelotami UFO”. czytaj dalej

zobacz archiwum...

  www.nautilus.org.pl    English version    Kanał RSS

Informacja dotycząca cookies: Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu logowania i utrzymywania sesji Użytkownika. Jeśli już zapoznałeś się z tą informacją, kliknij tutaj, aby ją zamknąć.